Condicions de contractació servei de lloguer de material per esdeveniments

  1. Tot servei serà pressupostat prèviament i te validesa de 5 dies.
  2. Cualquier modificación implicaría otro presupuesto, los precios pueden tener variaciones.
  3. La validesa del pressupost, estarà condicionada a la disponibilitat del material en el moment de l'acceptació.
  4. Els preus están calculats per la duració del esdeveniment, generalmente 1 dia, qualsevol modificació en les dates del servei poden afectar en el preu final i haurà de ser indicada pel client previament.
  5. El transport es calcula porta-porta, totes les dificultats implicaran un increment en el preu. Es pactarà prèviament amb el client dia i hora d’entrega i recollida.
  6. Per confirmar el pressupost s'haurà d'abonar el 40 % i comporta l'acceptació de les condicions de contractació. La resta s’haurà d’abonar 5 dies abans de l’entrega.
  7. No s’entrega cap comanda que no estigui pagada.
  8. Les entregues i recollides a les nostres instal·lacions , es realitzaran en dies i hores laborables, de dilluns a divendres, Qualsevol altre horari s’haurà de pactar condicions prèviament.
  9. Qualsevol modificació s’haurà de comunicar per escrit al mail info@mscapri.com . No s’admetran canvis en disminució de la comanda 3 dies abans de l’entrega.
  10. El client es responsable de tot el material desde el moment que se li entrega o que recull, fins que torna a les nostres inslatacions Els desperfectes seran a càrrec del client, així com la pèrdua o material no retornat o inutilitzable per posteriors serveis. Els productes seran facturats a preu de reposició segons tarifa vigent.
  11. El client es compromet a seguir les instruccions d’us i utilització del material rebut, per tal de retornar-lo tal i com s’indica
  12. El depósito-fianza se devuelve en un plazo aproximado de 15-20 días por transferencia o por el medio que se acuerde, una vez se haya revisado que todo el material devuelto está correcto, descontando las faltas o desperfectos que se detecten o retrasos en su devolución por parte del cliente.
  13. En cas de cancel·lació del servei, el client tindrà dret a un val per l’import total pagat en concepte de reserva i amb una caducitat de 24 mesos. Aquest import no serà reemborsable excepte que hi hagin motius de força major, en aquest cas, es prioritzarà l’aplaçament de data i si no fos possible, Multi Serveis Capri es reserva el dret a realitzar un càrrec per despeses de gestió i tramitació de la comanda.

Pressupost

loader
Pujar
caCatalà