Notes legals

Multiservi Capri SL, amb domicili Carrer de Sant Jordi, 4, 08500, Vic, és titular de la pàgina web mscapri.com

Notes legals i condicions d’ús

Les condicions d’ús, tenen la finalitat de facilitar a l’usuari informació relativa a Multiservi Capri SL, les seves activitats i productes, notícies publicades, i les seves diferents àrees de negoci. mscapri.com té caràcter informatiu. Tant la navegació com l’accés a la informació publicada a mscarpi.com suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna d’aquestes condicions Multiservi Capri SL podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar aquestes condicions.

Multiservi Capri SL podrà denegar l’accés al web als usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en aquest document.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, com també de la informació continguda.

Els usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta quan accedeixen a la informació de mscapri.com, mentre hi naveguen, i també després d’haver-hi accedit.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest web de conformitat amb la llei, amb aquestes condicions generals, amb la moral, els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

L’usuari té l’obligació a l’ús exclusiu del web, i de tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesives dels drets legítims de Multiservi Capri SL o d’un tercer i/o que puguin causar danys o perjudicis de manera directa o indirecta.

Pressupost

loader
Pujar
caCatalà